På svenska In English  
     WEBSHOP         OM SPIRIT OF MAYA             MATERIAL           BUTIK          VILLKOR & INFO           KONTAKTA OSS         

Priser i: 


Å T E R F Ö R S Ä L J A R E   A V   S P I R I T   O F   M A Y A






G Ö T E B O R G
-  A r t   G a r d e n   S p a
  ( B e s t   W e s t .   A r k e n   H o t e l   &   A r t   G a r d e n   S p a ) 

-  N o r d a t l a n t e n   1 0 0






K L I P P A N
B a s t h i
S t o r g a t a n   2



-  V å r   G å r d
   R i n g v ä g e n   6 ,   S a l t s j ö b a d e n





V A R B E R G
-  A s i a   S p a
   K u n g s g a t a n   2 4 - 2 6




Ö L A N D
S t r a n d n ä r a   H o s t e l   B e d   &    B r e a k f a s t
D a n s b a n e v ä g e n   3   M ö r b y l å n g a

 

 

S P I R I T   O F   M A Y A    I   U S A

M a l e n a   B   H a g e r m a n   New York U S A
M a i l : malena@spiritofmaya.com 
T e l : + 1 3   1 0   9 9   8 7   3 7 1 


V i   r e k o m e n d e r a r   Organicportal.info 
- D i n   g e n v ä g    t i l l   e n   o r g a n i s k   l i v s s t i l !



I S H T A   Y O G A   U P P E R   E A S T   S I D E

1 0 2 6   3 r d   A v e n u e
b e t w e e n    6 0 t h   a n d   6 1 s t   S t r e e t )
S u b w a y s : 4 , 5 , 6 , N , R , Q  t o   5 9 t h   S t r e e t
P: 2 1 2 - 8 8 8 - 9 6 4 2 [ Y O G A ]
F: 2 1 2 - 8 8 8 - 3 0 3 2
E: uesreception@ishtayoga.com



 

 


 

 

 

 
      

      
HUVUDKONTOR OCH SHOWROOM
VÄSTERGATAN 3, SE-504 39 BORÅS
EMAIL: INFO@SPIRITOFMAYA.COM
PHONE: +46 (0)33 102 121
ORGANISATIONSNUMMER: 556752-2700